FAQ

Vaše nejčastější dotazy a odpovědiPotahové látky
Proč to zanechává stopy, když hladíme rukou látku?
Proč jsou možné "rozdíly" při sezení?
Možné důvody vytváření záhybů
Proč má potah dodatečně objednaného dílu nábytkujiný barevný odstín?
Proč není kožený potah opticky vždy stejný?
Jak dlouhá je životnost kůže?
Proč se kůže vytahuje?
Může se moje sedací souprava poškodit slunečními paprsky nebo blízkostí topných těles?

 

POTAHOVÉ LÁTKY

U některých látek (například velur a mikro-vláknové látky) může vzniknout tak zvaná „kluzkost“. Je to optický rozdíl světla a barvy, který je závislý na úhlu dopadu světla. Vtlačování tělesa na sedací ploše se označuje jako „zrcadlo sezení“ (Sitzspiegel). Tato vlastnost se může tvořit jak u potahové látky, tak i u kůže. Tyto jevy vznikají působením tělesné váhy a tělesného tepla. Jsou závislé na vlastnostech látky a z toho důvodu ani nemohou být důvodem k úspěšné reklamaci.

Na světlých potahových látkách mohou při styku s kusy oděvu vznikat různá zabarvení. Je tomu zejména u černých oděvů a jeans. Proto bychom Vás chtěli poprosit, abyste zabránili jakémukoliv kontaktu se sotva vypranými nebo ještě vlhkými kusy džínoviny, jakož i s oděvy, předávajícími barvu, pokud máte světlé potahové látky (nebo světlou kůži). 

Za znečištění jídlem, kapalinami, sladkostmi, tekutinami pro ošetření těla, kosmetickými prostředky, kouřením a léky nelze převzít jakoukoliv garanci.

 

PROČ TO ZANECHÁVÁ STOPY, KDYŽ HLADÍME RUKOU LÁTKU?

Tento jev lze vysvětlit světlo lámajícími vlastnostmi látkových vláken. Když rukou hladíme soupravu potaženou látkou, vznikají na materiálu světlejší a tmavější místa. Směrování vláken je jedna z přirozených vlastností látek. Není to vada a proto to není důvod k reklamaci.

 

PROČ JSOU MOŽNÉ ROZDÍLY "POHODLÍ" PŘI SEZENÍ?

U čalouněného nábytku je struktura čalounění všech jednoduchých prvků takřka stejná. Naproti tomu je konstrukce čalounění u funkčních prvků, otomanů, závěrečných nebo rohových elementů vzhledem k jejich strukturnímu provedení rozdílná. Způsobují to změny ve způsobu a typu základního pružení nebo v základním čalounění. Tak mohou vznikati u jedné soupravy v důsledku vestavby rozdílného základního pružení (vlnové pružiny, laťkový rošt) místa s rozdílným pohodlím při sezení.

Tyto rozdíly v tvrdosti z konstrukčních důvodů není možno pokládat za chyby a samozřejmě nejsou důvodem k reklamaci.

  • V prvních měsících používání ztrácí u nového nábytku základní pružení, jakož i jemné a základní čalounění něco na své pevnosti. V průběhu používání soupravy se také poněkud změní tvar čalounění a přizpůsobí se váze těla.
  • Vzniklé změny rozdílů tvrdosti jsou přirozené a typické. Nejedná se o chyby ve výrobě, což znamená, že takové chyby jsou z reklamací vyloučenyAbyste se vyvarovali podstatných rozdílů v tvrdosti sezení v rámci jedné soupravy, je třeba všechny prvky používat rovnoměrně, což především znamená, že je musíte rovnoměrně zatěžovat.
  • Kdybyste tuto podmínku nezohlednili, pak nelze ve většině případů zabránit tomu, že se budou tvořit  nepříjemné rozdíly v tvrdosti.

 

MOŽNÉ DŮVODY VYTVÁŘENÍ ZÁHYBŮ

Při pravidelném užívání soupravy se podobně jako u jiných produktů z kůže (boty, tašky, pláště atd.) tvoří záhyby, které jsou zcela přirozené a dělají Vaši soupravu zcela individuální.

  • Jemné záhyby na švech a přehybech zdůrazňují jedinečnost soupravy.
  • Pro čalouněný nábytek s pevným čalouněním je charakteristické (viz. II/4), že se během sezení neklesá příliš hluboko do soupravy, nýbrž se jistě a pohodlně sedí na soupravě. Toto se podstatně odlišuje od modelů s volným čalouněním. V tomto případě je potahová látka čalouněním roztažena tak, že se většina záhybů po použití opět vyrovná (srovná), přičemž záhyby se vytvořily během sezení, to je však stejně jako vlivy potahové látky přírodní jev a je vyloučen z reklamací.
  • Pro produkty s volným čalouněním je charakteristické (viz II/4), že potahová látka a pod ní ležící jemná vata není na čalounění přišita pevně, nýbrž volně a jen na vnějších okrajích a na švech je přišita pevně. Pro tyto způsoby čalounění je charakteristické, že se během sezení klesne do soupravy a čalounění člověka „přijme“ čímž je zaručeno mimořádné pohodlí při relaxaci. Ale pohodlí při sezení se podstatně odlišuje od pohodlí, které nám dává souprava s pevným čalouněním. Během sezení se tvoří vklesliny, které vyrovnává potahová látka. Záhyby, které se tvoří během používání, jakož i vlnění potahové látky jsou přirozené jevy a jsou jako takové vyloučeny z reklamací.

 

Tvoření záhybů takovéhoto druhu není způsobeno uvolněním čalounění, nýbrž přirozeným povolením potahové látky, čímž jak kvalita, tak použitelnost nejsou ovlivněny, takže zde není žádný důvod k reklamacím.

K rovnoměrnému tvoření záhybů je možno doporučit, aby všechny sedací jednotky byly používány rovnoměrně, neboť jednotným používáním může vzniknout tak zvaný „efekt milovaného místa“, to znamená, že tvoření záhybů je výrazné jen na jednotlivých místech celé soupravy.

 

PROČ MÁ POTAH DODATEČNĚ OBJEDNANÉHO DÍLU NÁBYTKU JINÝ BAREVNÝ ODSTÍN?

Je to kvůli tomu, že každá kůže má jinou strukturu a její přirozené znaky jsou jiné. U jednotlivých částí kůže (záda, hýždě, břicho atd.) se odstín barvy liší. Životní prostředí a výživa zvířat jsou rozdílné. I to ovlivňuje vláknovou strukturu kůže.  U dodatečných objednávek (např. při rozšíření Vaší soupravy ) se musí počítat s malými barevnými odchylkami, jak u kůže, tak u potahových látek. Tyto barevné odchylky, ale rovněž nejsou důvodem k reklamaci.

 

PROČ NENÍ KOŽENÝ POTAH OPTICKY VŽDY STEJNÝ?

Zjevné jizvy a přirozené nerovnosti na povrchu kůže, jsou přirozené znaky, které potvrzují pravost a přírodní charakter Vaší kůže. Vycházejí z každodenních situací, které se odehrávají ve stádě skotu. Takřka každý kus hovězího dobytka se na pastvě, u plotu, nebo ve stáji, zraní.

Časté také bývají vidět různé drobná zranění, způsobené nahromaděním stáda na jednom místě. Tyto znaky však neovlivňují životnost kůže, jsou to stopy života. Příroda se nenechá ovlivňovat, proto se pokládají jemné nesrovnalosti v barvě a ve struktuře materiálu na základě jejich přirozeného původu za krásné. Právě totiž to, dělá každou koženou soupravu jedinečnou.

 

JAK DLOUHÁ JE ŽIVOTNOST KŮŽE?

Během činění se kůže konzervuje, proto materiál vzdoruje při normálním používání jakémukoliv chátrání. Kůže je i chráněna proti napadnutí bakteriemi a odpuzuje moly.

Čištění a ošetřování koženého nábytku vhodnými prostředky chrání povrch, dělá kůži odolnější, trvanlivější a udržuje její hodnoty. Samozřejmě, obecně závisí životnost kůže také na častosti jejího používání. Doporučujeme kůži čistit čistícími prostředky Leather Master - Soft Cleaner, které čistí bez poškození a vzniku skvrn, neobsahují nebezpečné chemické látky a odstraní běžnou špínu a pot. Po každém čištění je potřebné kůži ošetřit prostředkem Leather Master - Leather Protection Cream, který zachová měkkost a atraktivní vzhled Vaší sedací soupravy. Obsahuje potřebné výživné, a zvlhčující komponenty. Postupujte vždy podle návodu na obsluhu.

Rychle se vstřebávající znečištění – např. tuky, způsobující skvrny – zbytky jídel, rtěnky, prostředky na ošetřování obuvi atd. napadají vlákna a činí je drobivějšími. To se může negativně projevit na odolnosti.

 

PROČ SE KŮŽE VYTAHUJE?

Roztahování kůže není důvodem k reklamaci, protože je to její přirozená vlastnost.. Jak již bylo uvedeno v úvodu, kůže je produkt, který na sobě nese stopy přírody. Tyto stopy jsou výrazně rozdílně viditelné. Píchnutí hmyzu, značky vypálení (cejchy), škrábance, poškození při zkouškách pevnosti mohou zanechat na kůži dobytka jizvy. Tyto jizvy jsou částečně viditelné i u upravené kůže. Zde se přitom jedná o přírodní znamení, což je pro Vás zároveň garance vysokohodnotné kůže. Samozřejmostí je, že tyto jizvy nemohou být reklamovány.

 

MŮŽE SE MOJE SEDACÍ SOUPRAVA POŠKODIT SLUNEČNÍMI PAPRSKY NEBO BLÍZKOSTÍ TOPNÝCH TĚLES?

Nábytkářská kůže může být v místnosti poškozena slunečním zářením. Poznenáhlu vybledne, změní barvu a vysuší se. Časem vybledne v menší míře každá kůže. Ze zásady by neměla být žádná kůže vystavována dlouhodobě slunečním paprskům. Každý přírodní materiál ztrácí při slunečním svitu svou barevnou intenzitu. Například nechráněná přírodní a nepokrytá kůže viditelně vybledne po cca 220 hodinách UV záření.

Kusy nábytku, stojící v blízkosti topných těles, potřebují větší péči, neboť rychleji vysychají a zabarvený povrch se může stát křehkým (lámavým).